Галерия

Курс по основи на LaTeX (февруари - март 2014)

В рамките на проекта ИНЕРА бе проведен курс по основи на LaTeX в ИФТТ-БАН за повишаване квалификацията на участниците в изготвяне на научни трудове.

3 Photos