СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ:
НОВА АПАРАТУРА В ИФТТ – БАН

София, 28 юни 2016

Плакат

Програма