Награда за проекта ИНЕРА на „Национална лансираща конференция Хоризонт 2020″, София

Gramota_INERA

Проектът ИНЕРА бе награден от Министерството на образованието и науката с грамота за съществен принос по програма „Капацитети“ на Седма рамкова програма (7FP-REGPOT) по време на състоялата се от 18 до 19 февруари 2014 г. в хотел „Шератон“ Национална лансираща конференция за програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.
Форумът е организиран от МОН, със съдействието на Европейската комисия, и има за цел да запознае българската общественост със схемите, правилата и инструментите на новата програма за научни изследвания и иновации.