Дни на отворените врати (16 – 17 октомври 2015 г.)

open_days

През периода 16-17 октомври 2015г. се организират „дни на отворените врати“ в Института по физика на твърдото тяло (БАН) в рамките на проекта ИНЕРА.

Всички заинтересовани посетители ще получат подробна информация за проекта и неговото развитие. Те ще имат възможност да разгледат модерното оборудване на водещи научни лаборатории, да слушат презентации, касаещи най-новите научните постижения в различни области на нанотехнологията и нейните приложения и да вземат участие в дискусии по актуални теми с учени от Института и неговите партньори.

Очакваме ви в Института по физика на твърдото тяло!

Информация за закупената апаратура в рамките на Европейския проект ИНЕРА можете да намерите тук: http://www.inera.org/bg/research-equipment/

П Р О Г Р А М А

16 октомври, петък
10:00-14:00 Закрито заседание на ИФТТ и Експертния съвет по наука, технологии и иновации към кмета на Столична община
14:00 Демонстрация на научната инфраструктура
15:00 Коктейл

17 октомври, събота
10:00 Кафе пауза
10:30 Демонстрация на научната инфраструктура
12:00 Демонстрация на научната инфраструктура
13:00 Кафе пауза
14:00 Демонстрация на научната инфраструктура
Демонстрацията на научната инфраструктура ще стартира в фоайето на ИФТТ. Представител на РП6 ще разведе гостите да разгледат закупената по проекта апаратура:

  • Апаратура за отлагане на атомни слоеве (Beneq TFS 200);
  • Автоматичен спектрален елипсометър (M2000D, Woollam);
  • Автоматизирана микрофлуидна система (CellASIC® ONIX, Millipore Merck);
  • Компактен цитометър (Scepter 2.0);
  • Електрохимична апаратура (SP-200, Bio-Logic);
  • Мембранна филтрираща система (MaxiMem, Prozesstechnik GmbH);
  • Апаратура за химическо отлагане в газова фаза (Oxford Nanofab Plasmalab 100);
  • Фемтосекундна лазерна система (Spectra Physics).