Семинар за трансфер на технологии

На 29 септември 2014 г. по време на Четвъртия Балкански симпозиум по археометрия (4th BSA) в Несебър, ще се проведе INERA семинар за трансфер на технологии: “Аналитични инструменти и технологии в културното наследство”. На този семинар участниците в 4th BSA ще се запознаят с иновативни методи и аналитична апаратура за реставрация и консервация на културното наследство. Ще бъдат направени демонстрации и ще има възможност за участие в експерименти с портативна апаратура в реални условия и на място на археологически обекти или в музейните зали.

Програма