ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

На 25ти февруари 2016г. се организира „Информационен ден 2016“ в Института по физика на твърдото тяло (БАН) в рамките на проекта ИНЕРА.

Всички посетители ще получат подробна информация за проекта и неговото развитие. Те ще имат възможност да разгледат модерното оборудване на водещи научни лаборатории, да слушат презентации, касаещи най-новите научните постижения в различни области на нанотехнологията и нейните приложения и да вземат участие в дискусии по актуални теми с учени от Института.

Очакваме ви в Института по физика на твърдото тяло!

ИНЕРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО
25 февруари 2016
ПРОГРАМА

Зала 300
11:00 –11:05
Откриване,
проф. Хассан Шамати – директор на ИФТТ
11:05 – 11:15
Цели и задачи на проекта ИНЕРА,
акад. А.Г. Петров – координатор на проекта
11:15 – 11:25
Значение на проекта ” Обновяване на технологичното оборудване и апаратура за иновативни научно приложни разработки на многослойни оптични структури“ за ИФТТ,
проф. К. Благоев – координатор на Проекта
11:25-13:00

  • Представяне на изследователските групи и на оборудването, закупено по двата проекта:
  • автоматизирана микрофлуидна система CellASIC TM ONIX и цитометър Scepter 2.0;
  • мембранна филтрираща система MaxiMem;
  • преносим потенциостат и галваностат SP-200;
  • система за плазмено-стимулирано химическо отлагане на тънки слоеве от газова фаза Nanofab Plasmalab System 100;
  • система за последователно отлагане на атомни слоеве Beneq TFS 200;
  • фемтосекундна лазерна система на Spectra Physics автоматичен спектрален елипсометър M2000D;
  • високовакуумна система за оптични покрития Symphony 9;
  • инфрачервен спектрофотометър Vertex 70 и допълнителен модул за спектрофотометър Perkin Elmer-Lambda 1050.

 

Зала 200
13:00-14:00
Обяд

14:00-15:00
Посещение на обновените лаборатории: демонстрации, въпроси, дискусии