Нанофотоника: нова оптична апаратура в ИФТТ- БАН

В рамките на Проект ИНЕРА, като част от сегмента ориентиран към развитие на капацитета на научния екип на Института по физика на твърдото тяло, организираме среща на тема:

Нанофотоника: нова оптична апаратура в ИФТТ-БАН,

На срещата ще бъде представяно авангардното оборудване придобито от ИФТТ през последната година по европейски проекти и на научните екипи, които работят с него („Среща на заинтересованите страни“). Участници ще бъдат представители на водещи компании с дейност в областта на индустриалната оптика.

Срещата ще се състои на 27 ноември в хотел „Интер Експо”, при следната програма:

Програмата включва:
Представяне на проекта ИНЕРА
Представяне на:
• Фемтосекундна лазерна система: нови технологични възможности;
• Спектрална елипсометрия във видимата до ултравиолетовата част на спектъра – Woollam M2000;
• UV-VIS-NIR спектрофотометър Perkin Elmer-Lambda 1050: принцип на действие и възможности;
• Новият инфрачервен спектрофотометър Vertex 70 на BRUKER: уникални научно-приложни възможности;Срещата ще завърши с дискусия.