Кръгла маса

НАУКА/БИЗНЕС

Стратегия за използване изследователския потенциал
на Института по физика на твърдото тяло – БАН

23 Ноември, 2015,

София, Бест Уестърн Хотел ЕКСПО

Информационен плакат

Програма