Кръгла маса, декември 2014

На 3-ти декември 2014 г. в зала 200 на Института по физика на твърдото тяло ще се проведе Кръгла маса. В срещата ще участват ръководителите и заместник ръководителите на Работните пакети и на Работните групи и назначените специалисти по Проект ИНЕРА.

Форумът ще бъде открит в 9.30 часа от координатора на проекта, академик Александър Г. Петров.

Тази първа Кръгла маса, организирана от ръководството на Работен пакет 5, има за цел да се състави списък на предстоящите събития през 2015 г. по ИНЕРА, а също и да се определят датите за тяхното провеждане и състава на Организационните комитети.