Семинар – РП3

Отчен семинар

05 юни 2015г (петък) от 11:00 ч.
Зала 300 на Института по физика на твърдото тяло – БАН

Ас. Благой Благоев

Отчет от командировка при партньора по проекта ИНЕРА: “International Laboratory for High Magnetic Fields and Low-Temperature Physics, Wroclav, Poland”.