Семинар – РП3


3ти юни 2015 от 11:00 ч.
Зала 300 на ИФТТ-БАН


Емилия Димова

възможностите и изискванията за командировки по проекта ИНЕРА

Програма:

- Презентация за възможностите за командировки по проекта ИНЕРА.

- Кафе пауза и дискусия.