Обучителни семинари

Теория, моделиране и приложения на спектралната елипсометрия

В рамките на проекта ИНЕРА от 9-ти до 11-ти юли 2014 г. в зала 300 на ИФТТ – БАН проф. Марюка Гартнер от Института по физико-химия на РАН ще изнесе цикъл от лекции по

 Теория, моделиране и приложения на спектралната елипсометрия

 ПРОГРАМА

 

09.07.2014 г.
11:00  General overview of spectroscopic ellipsometry

10.07.2014 г.
11:00  Determination of the material properties from the ellipsometric
measurements using different models

11.07.2014 г.
11:00  Applications of the spectroscopic ellipsometry in various fields

Поканват се всички интересуващи се.

Семинарът е задължителен за участниците в Работните групи по проект ИНЕРА.

От Ръководството на проект ИНЕРА