ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

Многофункционални наноструктури разработени чрез модерни ALD и PECVD технологии: Възможности и проблеми

26 – 27 април, 2016
София, България

ПРОГРАМА agenda.pdf