ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

Техники за характеризиране на материали в ИФТТ-БАН
Възможности и ограничения

18 – 19 май, 2016
София, България

Програма