Работна среща

ИНЕРА оборудване –основа за по-нататъшно сътрудничество в Българската и Европейската научноизследователски общности
7 декември 2015,
София, Бест Уестърн Хотел ЕКСПО

plakat_WM_bg

programa_WM_bg