Семинар за защита на правата на интелектуална собственост 23-24 октомври 2014 г., Старосел

В рамките на Проекта, като част от сегмента ориентиран към развитие на капацитета на научния екип, организираме семинар фокусиран върху интересите и нуждите на целевата група от научни работници за практическо обучение в областта на интелектуалните права

Предварителната програма на семинара включва следните теми:

1. Въведение в режима на правото на интелектуална и индустриална собственост, практически аспекти:

2. Маркетинг на интелектуални продукти;

3. Трансфер на технологии;

4. Валоризация на научните изследвания и продукти;

5. Управление на проекти в областта на науката.

Сред лекторите са представители на Патентно ведомство и на Европейската комисия.

Програма