Семинар на РП3

Отчет на командировка

23 март 2015г (Понеделник) от 11:00 ч.
Зала 300 на Института по физика на твърдото тяло – БАН

На семинара ще се представи
отчета от посещението (по РП3) на Маргарита Грозева, Петър Захариев, Екатерина Йорданова, Стефан Каратодоров и Георги Янков при партньорa по проекта ИНЕРА: “Laser-Surface-Plasma Interaction Laboratory” of the Lasers Department, National Institute for Lasers, Plasma and Radiation Physics, Bucharest, Romania.