ИНОВАЦИИТЕ КАТО ЕЖЕДНЕВИЕ

Семинарът се организира в рамките на проекта ИНЕРА по Работен пакет 4 „Изграждане на иновационния капацитет“ като част от сегмента, ориентиран към развитие на капацитета на научния екип, и е фокусиран върху интересите и нуждите на целевата група от научни работници за практическо обучение в областта на интелектуалните права.

Програмата включва следните теми:

  • Споделяне на опит и насърчаване на иновациите в свят на икономически и бюджетни ограничения;
  • Предлагане, бюджетиране и осигуряване на средства за иновационни идеи;
  • Най-добри практики на центрове за технологичен трансфер;
  • Срещи с други светове в рамките на същата икономика;
  • Създаване на точка за технологичен трансфер в ИФТТ.

Програма