НАУЧНА СЕСИЯ

В рамките на проекта ИНЕРА на 30 юни (понеделник) 2014 г. в зала 300 на Института по физика на твърдото тяло – БАН ще се проведе

 

НАУЧНА СЕСИЯ
Създаване и изследване на наноструктури от нови материали

 

 Програма:

 14:00 – 14:45     лектор: проф. дфн Валентин Попов (ФФ – СУ)
“Графен: свойства и приложение – обзор”
14:45 – 15:15     дискусия

15:15 – 16:00     лектор: проф. дфн Савчо Тинчев (ИЕ – БАН)
“Въглеродна електроника – обзор”
16:00 – 16:30     дискусия

16:30 – 17:15     лектор: доц. д-р Виктор Иванов (ФФ – СУ)
“Магнитоелектрични и мултифероични оксиди: свойства, технология и приложения – обзор”
17:15 – 17:45     дискусия

 

Поканват се всички интересуващи се.

 

От Ръководството на проект ИНЕРА