Семинар

ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
Боровец, 31 август – 2 септември, 2015

 

Семинарът се организира в рамките на проекта ИНЕРА по Работен пакет 4 „Изграждане на иновационния капацитет“ като част от сегмента, ориентиран към развитие на капацитета на научния екип, и е фокусиран върху интересите и нуждите на целевата група от научни работници за практическо обучение в областта на интелектуалните права.

Програмата включва следните теми:

  1. Възможности и услуги в подкрепа на учени и научни звена. Трансфер на технологии.
  2. Финансиране на иновационната и научно-приложна дейност.
  3. Европейски проекти: Акцент върху технологичната комерсиализация.
  4. Комерсиализация на изследванията в Оксфорд.
  5. Правна защита на иновациите, създавани в Българската академия на науките; реализация и трансфер.
  6. Промишлено производство на лазери с пари на меден бромид.
  7. От изследванията към реалния бизнес.
  8. ХОРИЗОНТ 2020 – предизвикателства и възможности.